Cilj projekta je zajednički razviti i promovirati Izvor Une u Hrvatskoj te slap na Uni i stari grad Ostrovicu na području Martin Broda u Bosni i Hercegovini kao dio istog, u okoliš uklopljenog, zajedničkog turističkog proizvoda kroz prekograničnu suradnju i objedinjavanje različitih iskustava svih interesnih skupina s područja gornjeg toka rijeke Une.
Najvažnije projektne aktivnosti uključivale su sljedeće:
* infrastrukturne zahvate na lokacijama projekta; izgradnju drvene ograde uz turističku pješačku stazu do Izvora Une te obnovu turističke infrastrukture uz slap na Uni te starog grada Ostrovice na području Martin Broda,
* izradu strateškog dokumenta koji će upravljati razvojem zajedničkog turističkog proizvoda; „Strategije razvoja turizma na prekograničnom području gornjeg toka rijeke Une“,
* saradnju lokalne zajednice sa međunarodnim dionicima u svrhu zaštite prirode i promocije projekta; organizaciju međunarodnog volonterskog kampa u Srbu radi čišćenja pješačkih i biciklističkih staza uz rijeku Unu,
* paket edukacije svih interesnih skupina projekta, lokalne zajednice, civilnog društva i relevantnih institucija na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine; organizaciju tri tipa edukativnih radionica (ekološki principi u turizmu, razvoj ponude ruralnog turizma te život i rad u ili uz zaštićene prirodne vrijednosti),
* paket promocije zajedničkog turističkog proizvoda i rezultata projekta; izrada promotivnih materijala, izradu turističke brošure i web stranice o novostvorenom zajedničkom turističkom proizvodu te studijski izlet na obje lokacije za regionalne turističke agencije, upravitelje hotela i sl.

Partneri:

Zadarska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave, jedna je od sedam primorskih hrvatskih županija te se nalazi u samom središtu obale Jadranskog mora. Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, privredni razvoj, saobraćaj i saobraćajnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova te ostale poslove u skladu sa posebnim zakonima.
http://www.zadarska-zupanija.hr/


Općina Bihać kao jedinica lokalne samouprave smještena je u sjeverozapadnom području Bosne i Hercegovine. Ukupna površina koju zauzima je 900 km² . S bosanske strane graniči s općinama Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Drvar, a s hrvatske strane s općinama Donji Lapac, Plitvička jezera i Slunj. Općina obavlja poslove koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, privredni razvoj, saobraćaj i saobraćajnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta od lokalnog značaja, dok poljoprivreda predstavlja osnovnu privrednu djelatnost. Sufinancira aktivnosti iz područja kulture, obrazovanja i turizma.
http://www.bihac.org/


Općina Gračac je teritorijalno najveća općina u Hrvatskoj koja se prostire na području od 1060 km², administrativno je smještena u Zadarskoj županiji, dok je zemljopisno smještena na području južne Like. Općina Gračac obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana a osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, privredni razvoj, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
http://www.gracac.hr/


Centar za promociju lokalnog razvoja PLOD je udruga građana osnovana 2007. godine s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Općine Bihać i Unsko-sanskog kantona, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija. PLOD djeluje u Sjeverozapadnoj regiji Bosne i Hercegovine, a primarno na području Unsko-sanskog kantona i općine Bihać. PLOD je razvio strateška partnerstva s općinama, javnim poduzećima, nevladinim organizacijama, kao i intenzivnu suradnju s malim i srednjim poduzećima iz Unsko-sanskog kantona.
http://www.plod.ba/


NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije je osnovana 2002. godine na temelju Zakona o zaštiti prirode i odlukom Županijske skupštine, dok je s radom započela u aprilu 2003. godine. Ustanova upravlja zaštićenim prirodnim vrijednostima Zadarske županije kroz djelatnosti zaštite, održavanja, korištenja, održavanja i promicanja prirodnih vrijednosti, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadziranja provođenja uvjeta i mjera zaštite. Očuvanje prirodnih vrijednosti provodi se kroz sistem zaštićenih područja i područja Ekološke mreže. Na području Zadarske županije Ustanova upravlja s 14 (+1 preventivna zaštita) zaštićenih područja.
http://natura-jadera.com/


Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA ima za cilj stvaranje sustava za osmišljavanje i koordinaciju novog razvojnog ciklusa Zadarske županije što uključuje razvojne programe, a sve u funkciji regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje u poduzetništvo i sa ciljem ostvarenja dobrobiti za žitelje Zadarske županije. Uloga Razvojne agencije je pomaganje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području cijele županije i to putem financijske podrške, razvijanja poduzetničke infrastrukture, informiranja postojećih i potencijalnih poduzetnika, savjetodavnih usluga i pomoć pri rješavanju svakodnevnih poslovnih problema vezanih uz rast i razvoj poduzetništva te poduzetničko obrazovanje i stručno usavršavanje.
http://www.zadra.hr/


Turistička zajednica Zadarske županije jedna je od 6 primorskih regionalnih zajednica. Osnovni zadatak je promocija regije u zemlji i svijetu. Osim navedenog TZ sudjeluje i u izradi planova razvoja turizma i strateškog marketinškog plana razvoja hrvatskog turizma, izrada strategije razvoja turizma na nivou županije, poticanje očuvanje unapređenje i promocije svih postojećih turističkih resursa i potencijala te turističke ponude županije, obogaćivanje ukupne turističke ponude županije i kreiranje novih proizvoda turističke regije a pogotovo u selektivnim oblicima turizma te obavlja sve druge informativne poslove vezano za turističku ponudu.
http://www.zadar.hr/


Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona kao prva osnovana turistička zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, počela je sa radom 1997. godine i kao takva ustrajna je u ideji da cjelokupno područje Unsko-sanskog kantona što kvalitetnije predstavi i uobliči u turistički proizvod dostojan svakog gosta. U toku svog redovnog poslovanja turistička zajednica obavlja zadatke vezane za poticanje, unapređenje i promoviranje izvornih vrijednosti Unsko-sanskog kantona (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.), objedinjavanje sveukupne turističke ponude turistikog područja, izradu programa i planova promocije turističkih proizvoda te razvoj i promoviranje turizma u turistički nerazvijenim dijelovima Unsko-sanskog kantona.
http://tzusk.info/


Udruga Una je nevladina udruga koja se bavi poboljšanjem kvalitete življenja i razvojem ekološke svijesti te promoviranjem i njegovanjem prirodnih posebnosti ovog dijela Like i rijeke Une, uz poseban angažman mladih. Prepoznata je kao udruga koja svojim radom i aktivnostima doprinosi poboljšanju uvjeta života te doprinosi razvoju zajednice.
http://srb.hr/index.php/udruga-unaSuradnici:

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA osnovana je 2008. godine i registrirana je kao Ustanova, a osnivač je Ličko-senjska županija. LIRA je osnovana sa zadaćom poticanja, provedbe i koordinacije aktivnosti regionalnog razvoja, stvaranja pozitivne klime za ulaganje i poduzetništvo s ciljem ostvarenja gospodarskog i društvenog razvitka Ličko-senjske županije.
http://www.lsz-lira.hr/


Turistička zajednica Općine Gračac još uvijek je u fazi uspostavljanja organizacijske strukture. U planu je što prije otvaranje ureda Turističke Zajednice u Gračacu što će biti jedan od pokretača razvoja turizma općine koja ima veliki potencijal. Turistička zajednica se bavi djelatnostima javnog turističkog sektora (turistička promocija, kvaliteta okoline, osiguravanja informacija i tehničke pomoći turistima).
Web stranica je u izradi


Ovaj projekat financira
EU
Ova internetska stranica nastala je uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013. Za sadržaj su odgovorni projektni partneri i on ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Novosti

Postavljena turistička signalizacija za izvor rijeke Une

09.04.2013.

Nakon izrade prometnog elaborata postavljanja turističke signalizacije te ishodovanja potrebnih suglasnosti nadležnih državnih cesta, kroz projekt „Una – Spring of Life“ u suradnji sa partnerima, postavljena je smeđa turistička signalizacija koja upućuje na izvor rijeke Une u Donjoj Suvaji.

Saznaj više >

Završni sastanak svih partnera na projektu „Una – Vrelo života“

09.04.2013.

U utorak 26. ožujka 2013. godine s početkom u 11 sati i 20 minuta u Maloj vijećnici Doma županije održan je posljednji prekogranični sastanak svih partnera na projektu „Una – Vrelo života“.

Saznaj više >

Gdje smo